ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน จ.นครราชสีมา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

(2.2)C-201011004059
(2.3)C-201010004044
(2.4)C-201010012014
(2.5)C-201010020024
(2.6)C-201010005023
(2.7)I-I201011001148