บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จัดโครงการ “A.P. Honda Big Blood Donation 2020” เชิญชวนคนรุ่นใหม่แสดงพลังร่วมบริจาคโลหิต
เชิญชวนคนรุ่นใหม่แสดงพลังร่วมบริจาคโลหิต