นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน “แต่งไทย ชมปราสาท ร่วมตักบาตรเทโว” ณ ปราสาทนครหลวง อ.นครหลวง
นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน “แต่งไทย ชมปราสาท ร่วมตักบาตรเทโว”