ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กล่าวถึง อนาคตของผู้สูงวัย กับ การดูแลของ รพ.จุฬาฯ
อนาคตของผู้สูงวัย กับ การดูแลของ รพ.จุฬาฯ