แบรนด์ โลตัส อาร์ต เดอร์ วีฟว์ มอบเงินจากแคมเปญ A BIRTHDAY CELEBRATION ให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างศูนย์พิงพักผู้ป่วยมะเร็งเต้านม รพ.จุฬาฯ
มอบเงิน ให้ศูนย์พิงพักผู้ป่วยมะเร็งเต้านม รพ.จุฬาฯ