พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ให้ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก
สภากาชาดไทย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ให้ โรงพยาบาลแม่สอด