พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ให้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริเวณชายแดน

มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ ให้แก่ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก