นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งใหม่ โดยมี ข้าราชการและประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งใหม่

Share