นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมนำคณะนักธุรกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ร่วมชมของดีของ จ.สมุทรสงคราม
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ชมของดีของ