บริษัท เอช เชม มอเตอร์ จำกัด และ บริษัท เอช เชม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบรถสี่ล้อไฟฟ้า ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
มอบรถสี่ล้อไฟฟ้า ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด

C-201002020078
Share