ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยทางลัดเจาะเลือดหาโควิด-19 กักตัว 7 วัน ทำได้จริงหรือ?
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยทางลัดเจาะเลือดหาโควิด-19