นายขรรค์ ประจวบเหมาะ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สนง.จัดหารายได้ ครบรอบ 48 ปี
วันสถาปนา สนง.จัดหารายได้ ครบรอบ 48 ปี