เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 1 ต.ค.63 ณ ลานกิจกรรมชั้น B1 ศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 1 ต.ค.63