ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยข้อมูลการศึกษาตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อนำไปสู่การพิจารณาลดวันกักตัวนักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศไทยในช่วงตุลาคมนี้
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยข้อมูลการศึกษาตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19

(5.2)C-200930001004
Share