ผวจ.สมุทรสงคราม พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิด ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง