เจ้าของโรงสีบริษัท ธันยบูรณ์สถาพร จำกัด จ.กำแพงเพชร ช่วยงานกาชาดรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง
ช่วยงานกาชาดรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง