บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 3 ปี 2563
โครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 3 ปี 2563