รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-4 ต.ค. 63
งานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563

Share