เหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่พักอาศัยใกล้กับบ่อขยะไก่คำ ณ โรงเรียนมัธยมแมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
เหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน