นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม“พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์

3