ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จากมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี
รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19

(7.2)C-200924023071
Share