นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ เร่งให้ความช่วยเหลือเด็กน้อยขายนมเปรี้ยวเลี้ยงดูน้องที่พิการ ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ เร่งให้ความช่วยเหลือเด็กน้อย

Share