ผวจ.สุรินทร์ มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยแก่ประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโนอึล
ผวจ.สุรินทร์ มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยแก่ประชาชน