นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ทำงานเพื่อสังคมด้วยการร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ทำงานเพื่อสังคม