งานศิลปะสร้างกำลังใจ ที่รวบรวมผลงานเพลง และภาพศิลปะ จากกลุ่มศิลปินด้านมิวสิคและอาร์ต จัดแสดงภาพตลอดเส้นทางเดินราชประสงค์ พร้อมเริ่มเปิดจำหน่าย เพื่อหารายได้บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ
งานศิลปะสร้างกำลังใจ รายได้มอบให้ รพ.จุฬาฯ

Share