คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบของรางวัลงานกาชาดที่ไม่มีผู้มารับรางวัลประจำปี 2563 ให้แก่สภากาชาดไทย จากรองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ของรางวัลงานกาชาด

C-200918012046