นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยหลังมีฝนตกหนักจนน้ำล้นฝายเข้าทะลักบ้านเรือนประชาชนใน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัย

(3.2)C-200914005081