รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนต้นแบบ เรียนดี แต่ยากจน ประจำปี 2563 ณ หอประชุมบ้านแสนใจ ต.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษา เรียนดี แต่ยากจน

Share