เหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ลงเยี่ยมพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้นให้ครอบครัวผู้เสียหายหลังเกิดเพลิงไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัย ณ ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ลงเยี่ยมพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค