ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงกรณีคนข้ามชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้พื้นที่ในการกักตัวไม่เพียงพอ
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงกรณีคนข้ามชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

Share