นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ร่วมลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด ช่วยเหลือเด็กหญิง 3 พี่น้องที่ยากจน
นายกเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ครอบครัวยากจน

C-200911039128
Share