บริษัท นาดาวบางกอก และบริษัทในเครือ นำศิลปิน-ดารา ร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคเงิน ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

4