นายศักดิ์นรินทร์ อุลิศ บริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ได้อีก 7 ราย เนื่องจากเกิดภาวะเลือดคลั่งในสมอง
บริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

(7.2ปC-200910009142