มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ที่อาคารกิจการนักศึกษา มรภ.นครปฐม
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต