เชิญผู้สนใจชมการแสดงของวงดนตรี CU Band ในงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ผ่านบัญชีสภากาชาดไทย
มูลนิธิอานันทมหิดล