เหล่าศิลปินเตรียมจัดงานศิลปะสร้างกำลังใจ เพื่อนำรายได้บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ ในวันที่ 15 ต.ค.63 ณ ราชประสงค์วอล์ก
งานศิลปะสร้างกำลังใจ เพื่อนำรายได้บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ

(3.2)C-200910005088