ครอบครัวของนายอาทิตย์ พิมวันนา บริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ได้อีก 4 ราย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุศรีษะกระแทกพื้น
บริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์