รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ณ วัดลัดทรายมูล อ.เมือง จ.สุโขทัย
รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด