รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวที่ยากจน คนพิการตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในพื้นที่ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้ครอบครัวที่ยากจน