บทความเรื่อง ถอด 10 บทเรียน ไทยต้นแบบโลก และไม่มีหมอเสียชีวิตจากโควิดเลย
บทความเรื่อง ถอด 10 บทเรียน ไทยต้นแบบโลก และไม่มีหมอเสียชีวิตจากโควิดเลย