นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ พร้อมถุงยังชีพให้นักเรียนและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง