นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง เยี่ยมชมโครงการ จริงใจ Farmers Market จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชน
นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง เยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชน