บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการผลิตหน้ากาก Blood Hero เพื่อมอบให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิต
ผลิตหน้ากาก Blood Hero เพื่อมอบให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิต

Share