รพ.จุฬาฯ เตรียมนำนวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น สำหรับหาเชื้อโควิด-19 ไปในงานมหกรรมสุขภาพ “เฮลท์แคร์ 2020 : สุขภาพดีวิถีใหม่ ใจชนะ” ในวันที่ 3-6 ก.ย.63 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์
รพ.จุฬาฯ ร่วมงาน“เฮลท์แคร์ 2020 : สุขภาพดีวิถีใหม่ ใจชนะ”

(9.2)C-200903020022
(9.3)C-200903023066