นิว-จิ๋ว ชวนชมไลฟ์คอนเสิร์ต “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46”
“กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46”