เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ตามสโลแกน “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย