เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต