สาวกลัทธิเกาหลีใต้ร่วมบริจาคพลาสมา ณ สภากาชาดเกาหลีใต้ เพื่อช่วยในการวิจัยรักษาโรคโควิด-19

13