ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ปาฐกถา เรื่อง “35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

10-2
10-1