นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหลวงปู่ทวดจากนายกเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี ในโอกาสร่วมในพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ ณ ท่าอากาศยานปัตตานี
พิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

Share